MENU
KUNJUNG HORMAT DARI KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC) KE MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH
 
1 Disember 2022 (Khamis) - Majlis Perbandaran Temerloh telah menerima kunjungan hormat dari Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) Putrajaya yang diketuai oleh Puan Yusliana binti Ismail, Ketua Penolong Setiausaha Cawangan Homestay, ASEAN/NOSS/Standard dan Pentadbiran bersama beberapa orang pegawai. Turut serta Puan Mariana binti Dato’ Haji Ismail, Ketua Bahagian Pembangunan Industri, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) Negeri Pahang.
 
 
Jangan lupa LIKE, FOLLOW dan SHARE !
Tiktok: @mptemerloh
Instagram: @majlisperbandarantemerloh
JABATAN KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM.
Kemaskini Terakhir: Rabu, 8 Februari 2023 - 12:15pm