MENU
Polisi Objektif Kualiti Jabatan Teknologi Maklumat

"Kami dengan penuh iltizam akan sentiasa memberi perkhidmatan yang cekap, cepat dan berdedikasi."

Di dalam memenuhi Polisi Kualiti ini, kami mengamalkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh dengan objektif-objektif berikut :

 1. Sentiasa bertindak pantas dalam melaksanakan tugas harian.
 2. Mengamalkan sistem pengurusan berkualiti berasaskan MS ISO 9001:2015, KPI
 3. Memastikan perjalanan sistem komputer Majlis Perbandaran Temerloh dalam keadaan baik pada tahap optimum.
 4. Sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan cekap.

 

Piagam Pelanggan Jabatan Teknologi Maklumat

 1. Memastikan maklum balas aduan berkaitan ICT diberi dalam tempoh 24  jam  bekerja  selepas  diterima  dan  menyelesaikan  aduan ICT  dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja kecuali yang melibatkan perolehan alat ganti dan perkhidmatan pembekal luaran.
 2. Memastikan Pembangunan Sistem Aplikasi Baru MPT merangkumi pengaturcaraan, ujian, latihan dan dokumentasi mengikut saiz dan kompleksiti projek iaitu: Berskala Kecil – selesai pembangunan tidak melebihi daripada 3 bulan, Berskala Sederhana – selesai pembangunan dalam tempoh 3 – 6 bulan, Berskala Besar – selesai pembangunan dalam tempoh 6 – 12 bulan.
 3. Memastikan Data-data Sistem aplikasi MPT diBACKUP pada setiap hari.
 4. Berusaha mewujudkan budaya ICT di dalam persekitaran kerja dengan mengadakan kursus ICT dalaman sekurang-kurangnya 2 kali setahun kepada 10 peratus jumlah kakitangan.
 5. Memastikan tahap penyelenggaraan komputer dan sistem aplikasi berada dalam keadaan baik dan memuaskan iaitu 4 kali setahun penyelenggaraan.
 6. Memastikan tahap penyelenggaraan Sistem kamera Tertutup (CCTV) berada dalam keadaan baik dan memuaskan iaitu 4 kali setahun penyelenggaraan.
 7. Memastikan tahap keselamatan rangkaian komputer terkawal dan terjamin iaitu 4 kali setahun penyelenggaraan.
 8. Mengemaskini  maklumat  di  Portal  Rasmi Laman Web dalam tempoh 24 jam selepas permohonan lengkap diterima.
 9. Mewujudkan akaun emel rasmi pengguna dalam tempoh 24 jam selepas permohonan lengkap diterima.
 10. Menyediakan  kemudahan  pinjaman  peralatan  dan  akses  ICT dalam tempoh tiga (3) hari  bekerja  selepas  permohonan  lengkap  diterima, tertakluk kepada ketersediaan peralatan/ perisian tersebut.

Senarai Sistem Aplikasi MPT dibangunkan oleh Jabatan Teknologi Maklumat MPT

 • Sistem Penilaian
 • Sistem Sewaan
 • Sistem Kompaun
 • Sistem Pelesenan
 • Sistem Kutipan
 • Sistem Inkata
 • Sistem Bukuvot
 • Sistem Aduan Komputer
 • Sistem Inventori Komputer
 • Sistem Rekod CFO
 • Sistem Maklumat Kesihatan
 • Sistem Maklumat Kebersihan
 • Sistem Penilaian Semula
 • Sistem ISO Infolink
 • eAduan MPT
 • eCUKAI
 • eKOMPAUN PELBAGAI
 • eSTATUS LESEN
 • eBIL SEWA
 • eSEMAKAN BAYARAN
 • eINFO PELANGGAN
 • ePEMBEKAL
 • eSURAT
 • eMESYUARAT
 • eKONTRAKTOR
 • eHELPDESK
 • eBUKUVOT
 • eKENDERAAN
 • eKURSUS
 • eKUALITI
 • eMOHON PEROLEHAN
 • eLAPOR KERJA
 • eBANTING
 • eGRED PREMIS
 • eHADIR
 • eSEMAKCARLOAN
 • eSLIPGAJI
 • eKAWALAN BANGUNAN
 • ePERMITBANGUNAN
 • eSMS
 • eCCTV
 • eBUKULOG
 • Aplikasi Mobile MyMPT Aduan
 • Aplikasi Mobile MyMPT BilCukai
 • Aplikasi Mobile MyMPT BilSewa
 • Aplikasi Mobile MyMPT StatusLesen
 • Aplikasi Mobile MyMPT KompaunPelbagai
 • Aplikasi Mobile MyMPT PermitBangunan
 • Aplikasi Mobile Tourism Temerloh
 • Aplikasi Mobile MyMPT GredPremis
 • Sistem MyMPT Modul Belanjawan
 • Sistem MyMPT Modul Bukuvot
 • Sistem MyMPT Modul Kiosk
 • Sistem MyMPT Modul Pendaftaran Peniaga Pekan Sehari
 • Sistem MyMPT Modul Pendaftaran Peniaga Pasar Malam
 • Sistem MyMPT Modul Lesen Komposit
 • Sistem MyMPT Modul Cukai
 • Sistem MyMPT Modul Taksiran
 • Sistem MyMPT Modul Sewaan
 • Sistem MyMPT Modul Kutipan
 • Sistem MyMPT Modul Kompaun Pelbagai MPT
 • Sistem MyMPT Modul kompaun Trafik MPT
 • Sistem MyMPT Modul API Kompaun Pahanggo
 • Sistem MyMPT Modul API PBTPay
 • Sistem MyMPT Modul Permit Bangunan
 • Sistem MyMPT Modul Aduan Sistem
 • Sistem MyMPT Modul Mobile Apps MyBanner
 • Sistem MyMPT Modul Mobile Apps Kompaun Pelbagai
 • Sistem MyMPT Modul Mobile Apps Permit Bangunan
 • Sistem MyMPT Modul Mobile Apps Status Lesen
 • Sistem MyMPT Modul Mobile Apps Bil Cukai
 • Sistem MyMPT Modul Mobile Apps Bil Sewa
 • Sistem MyMPT Modul Mobile Apps Kehadiran
 • Sistem MyMPT Modul Dashboard Kehadiran
 • Sistem MyMPT Modul Perakaunan 1 - Gaji, Maklumat Personel Kakitangan
 • Sistem MyMPT Modul Perakaunan 2 - Perolehan, Peng.Aset,Inventori
 • Sistem MyMPT Modul Perakaunan 3 - Ak.Belum Bayar, Ak.Belum Terima
 • Sistem MyMPT Modul Perakaunan 4 - Amanah Deposit,Kos Projek,SMP
 • Sistem MyMPT Modul Perakaunan 5 - Pelaburan,Pinjaman kakitangan,Pajakan
 • Sistem MyMPT Modul Perakaunan 6 - Bajet , Lejar Am, Buku Tunai
 • Sistem MyMPT Modul Mobile Apps eReport Penguatkuasa