MENU
  1. Meningkatkan kualiti perbandaran melalui perkhidmatan yang cekap, berkesan dan menyeluruh.
  2. Sentiasa menarik dan menggalakkan pembangunan atau pelaburan khususnya di bidang perindustrian pelancongan.
  3. Menjamin kebersihan dan keindahan alam sekitar sentiasa di tahap terbaik.
  4. Mengamalkan budaya kerja korporat dengan penerapan nilai-nilai murni dan positif.
  5. Melaksanakan penguatkuasa perundangan dengan adil, saksama dan berkesan.