MENU

Polisi Objektif Kualiti Jabatan Perundangan dan Penguatkuasaan

"Kami komited dalam memberi perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti serta memenuhi kehendak peraturan dan undang-undang."

Di dalam memenuhi Polisi Kualiti ini, kami mengamal Pengurusan Kualiti Menyeluruh dengan objektif-objektif berikut:

 1. Menguatkuasakan semua Undang-undang dan peraturan Maljis Perbandaran Temerloh.
 2. Mewujudkan persekitaran yang bebas daripada perkara yang bertentangan dengan peraturan Majlis demi keselesaan dan ketenteraman Warga Temerloh.
 3. Menjalinkan hubungan baik yang berterusan dengan Jabatan dan Agensi-agensi Kerajaan setempat dalam tindakan Penguatkuasaan Undang-undang:
  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  • Akta Jalan,Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  • Akta Perancang Bandar dan Desa 1973 (Akta 172)
  • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) (Perintah Pengangkutan Jalan Tahun 2000)
  • Undang-undang Kecil Penjaja (MPT) 2000;
  • Undang-undang Keci Kedai Gunting Rambut/Pendandan Rambut (MPT) 1987
  • Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing Tahun (MPT) 2000 h - Undang-undang Kecil Taman (MPT) 1986
  • Undang-undang Kecil Kawalan & Penyeliaan Tempat Makan (MPT) 1986
  • Undang-undang Kecil Iklan (MPT) Tahun 2000
  • Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (MPT) 1984
  • Undang-undang Kecil Pembuang Dan Pelupusan Sampah Sarap (MPT) 1983
  • Undang-undang Kecil Bayaran Pelan Dan Permit
  • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan (Jalan,Parit dan Bangunan(MPT) 1983
  • Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MPT) 2000
  • Enakmen Hiburan 1993
  • Enakmen Hiburan (Kaedah-kaedah Hiburan) 1996

 

Piagam Pelanggan Jabatan Perundangan dan Penguatkuasa

 1. Tindakan Undang-undang yang dijalankan akan dipastikan adil,saksama dan munasabah.
 2. Semua aduan akan disiasat dan diambil tindakan dalam tempoh 72 jam.