MENU

Akta

 

1) Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976

Mengandungi peruntukan berhubung dengan penubuhan, pentadbiran, kewangan, kuasa, peranan dan tanggungjawab sebagai sebuah PBT.

2) Akta 172 Akta Perancang Bandar & Desa 1976

Peranan dan kuasa PBT mengatur, mengawal, merancang pemajuan dan penggunaan semua tanah dan bangunan di dalam kawasan tadbirannya.

3) Akta 133 Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974

Kuasa PBT berhubung dengan perancangan, pembangunan dan pembinaan jalan, parit dan bangunan di dalam kawasan tadbirannya.