MENU

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Perbandaran Temerloh:

 • Pekeliling Jabatan Perancang Bandar dan Desa.
 • Pekeliling Jabatan Alam Sekitar.
 • Pekeliling Jabatan Pengairan Dan Saliran.
 • Pekeliling Perbendaharaan.
 • Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang Berkaitan.
 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
 • Pekeliling dan Surat Perbendaharaan.
 • Pekeliling dan Surat Perkhidmatan.
 • Pekeliling Akauntan Negara.
 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
 • Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 31 March 2023 - 5:04pm