MENU

 

Aplikasi Mobile iTegur merupakan satu inovasi baharu yang telah dibangunkan oleh kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang serta untuk memberikan kemudahan kepada orang awam khususnya bagi membuat sebarang aduan kepada Majlis Perbandaran Temerloh (MPT) melalui mobile atau telefon pintar

  • Muat Turun Melalui Play Store (Android) 

 

 

  • Muat Turun Melalui App Store (iOS)