MENU
Polisi Objektif Kualiti Jabatan Kejuruteraan

 

"Kami beriltizam menyediakan prasarana yang lengkap secara terancang untuk keselesaan Warga Perbandaran melalui perkhidmatan yang professional dan telus."

Di dalam memenuhi Polisi Kualiti ini, kami mengamalkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh dengan objektif-objektif berikut:

 • Menyediakan kemudahan prasarana secara profesional.
 • Menambahbaikkan kemudahan prasaran secara berterusan.
 • Memastikan pembangunan terkawal menurut:
 • Akta Jalan,Parit dan Bangunan 1974.
 • Akta Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984.
 • Undang-undang Kecil Bangunan 1996

 

Piagam Pelanggan Jabatan Kejuruteraan
 • Memproses permohonan kelulusan pelan kerja tanah,jalan dan peparitan dan bangunan dalam tempoh 9 minggu.
 • Memproses permohonan pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki dalam tempoh 2 minggu.
 • Memproses permohonan kelulusan pelan tambahan dan pindaan dalam tempoh 6 minggu.
 • Memproses permohonan kelulusan bekalan air dan elektrik dalam tempoh 1 minggu.
 • Memproses kelulusan bayaran kemajuan dalam tempoh 4 minggu.
 • Memproses permohonan kelulusan lampu jalan dalam tempoh 2 minggu.
 • Mengeluarkan premit serta-merta.  
Kemaskini Terakhir: Rabu, 29 March 2017 - 10:01pm