MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

 • Bagi pegangan baru,penilaian bagi maksud cukai taksiran akan disediakan dalam masa 30 hari selepas lawatan CFO.
 • Pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab serta-merta.
 • Permohonan untuk mengasingkan cukai taksiran akan diselesaikan dalam masa 7 hari selepas permohonan diterima.
 • Bantahan ke atas penilaian sesuatu pegangan di bawah seksyen 144 akan diselesaikan tidak lewat daripada 60 hari selepas bantahan diterima.
 • Permohonan lengkap untuk menyewa hartanah Majlis akan diberikan keputusan dalam masa 60 hari selepas tarikh tutup iklan.
 • Permohonan penswastaan hartanah akan diproses dalam masa 30 hari selepas menerima cadangan atau tarikh tutup iklan. 

 

Polisi Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

 • Bagi pegangan baru,penilaian bagi maksud cukai taksiran akan disediakan dalam masa 30 hari selepas lawatan CFO.
 • Pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab serta-merta.
 • Permohonan untuk mengasingkan cukai taksiran akan diselesaikan dalam masa 7 hari selepas permohonan diterima.
 • Bantahan ke atas penilaian sesuatu pegangan di bawah seksyen 144 akan diselesaikan tidak lewat daripada 60 hari selepas bantahan diterima.
 • Permohonan lengkap untuk menyewa hartanah Majlis akan diberikan keputusan dalam masa 60 hari selepas tarikh tutup iklan.
 • Permohonan penswastaan hartanah akan diproses dalam masa 30 hari selepas menerima cadangan atau tarikh tutup iklan. 

 

Piagam Pelanggan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

 • Bagi pegangan baru,penilaian bagi maksud cukai taksiran akan disediakan dalam masa 30 hari selepas lawatan CFO.
 • Pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab serta-merta.
 • Permohonan untuk mengasingkan cukai taksiran akan diselesaikan dalam masa 7 hari selepas permohonan diterima.
 • Bantahan ke atas penilaian sesuatu pegangan di bawah seksyen 144 akan diselesaikan tidak lewat daripada 60 hari selepas bantahan diterima.
 • Permohonan lengkap untuk menyewa hartanah Majlis akan diberikan keputusan dalam masa 60 hari selepas tarikh tutup iklan.
 • Permohonan penswastaan hartanah akan diproses dalam masa 30 hari selepas menerima cadangan atau tarikh tutup iklan.