MENU

IKLAN KEKOSONGAN GERAI TEMERLOH TITIK TENGAH SEMENANJUNG. SILA DAPATKAN BORANG PERMOHONAN GERAI DI JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA MPT TINGKAT 1 KOMPLEKS PEJABAT PLAZA MPT. SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI 092901546.

Last Updated: Saturday, 12 June 2021 - 7:26pm