MENU

PERLAKSANAAN PENGGUNAAN PENGATURAN KENDIRI (SELF REGULATED) PERMOHONAN CADANGAN PEMAJUAN DI MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH BERMULA PADA 11 APRIL 2019

 

Dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Pahang telah memperkenalkan  garis panduan yang baru iaitu Pengaturan Kendiri (Self Regulated) Permohonan Cadangan Pemajuan yang melibatkan penggunaan di Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Pahang.
Jesteru itu, Majlis Perbandaran Temerloh secara langsung melaksanakan Garis Panduan ini dan meminta supaya semua PSP mematuhi semua prosedur pengemukaan cadangan pemajuan yang ditetapkan. Sebarang pertanyaan berkenaan perkara ini boleh diajukan kepada Bahagian Pusat Setempat (OSC), MPT.

 

Last Updated: Saturday, 12 June 2021 - 7:26pm